user::25e0e885-aea1-4b59-a4f8-49485a2482e2

Max Reger

Pozx™ 2011-08-07 18:34:35 2
FUJIFILM / FinePix X100 / 2011:08:07 / 18:50:44 / Auto Exposure / Multi-segment / 600x399 / F2.8 / 1/42 (0.024) s / ISO-1600 / 0.00EV / Auto WB / Flash not fired / 23mm / 3mm


막스레거

레거의 첼고 소나타와 조곡은 그의 다방면으로의 재능과 독특한 기량을 증명해 보인 작품
바하를 깊이 연구하고, 베토벤과 브람스를 존경했던 그는 독일 낭만주의와 새로운 클래식적 영감을
첼로소나타에 담았다. 이처럼 황홀하고도 난해한 레퍼토리가 이 시대 최고의 카리스마 첼리스트 알반게르하트의
조예깊은 음악성으로 재탄생되었다.
제목 작성자 추천수 조회수 작성
JINN의 마케팅 심리학 - 프레임 file
Pozx™ 2011-11-09 2 0
Pozx™ 0 2 2011-11-09
어떤 노인의 경고! file
Pozx™ 2011-10-29 2 0
Pozx™ 0 2 2011-10-29
레이블!!!
Pozx™ 2011-10-24 2 0
Pozx™ 0 2 2011-10-24
음악의 시학 file
Pozx™ 2011-10-17 2 0
Pozx™ 0 2 2011-10-17
Him... 유년의 기억들 file
Pozx™ 2011-09-18 2 0
Pozx™ 0 2 2011-09-18
Max Reger file
Pozx™ 2011-08-07 2 0
Pozx™ 0 2 2011-08-07
뽀즈님 안녕하시죠 ?
Rain 2011-07-21 2 0
Rain 0 2 2011-07-21
자료공장
Pozx™ 2011-06-18 2 0
Pozx™ 0 2 2011-06-18
안녕하세요.
1619971485.0288 2011-04-06 2 0
1619971485.0288 0 2 2011-04-06